Г Р А Ф И К  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА БЮЛЕТИНИ, ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА 2-ри ТУР НА ИЗБОРИ ЗА  КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА