Изплащане възнагражденията на членовете на СИК – Петрич, участвали в произведените на 27 октомври 2019 г.