Дневен ред за 38-мо заседание на Общински съвет- Петрич