Дневен ред за 37-мо заседание на Общински съвет Петрич