Архив Наредби 10.07.2017г.

  • ПРАВИЛНИК

    Публикувано на: Jun 21, 2017

    ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ

  • НАРЕДБА

    Публикувано на: Jun 21, 2017

    За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Петрич

Общ брой: 2