Състав на общински съвет

Председател: Георги Тренчев

 

РОЗАЛИН   ХАДЖИЕВ

тел.0899881388

ПЛАМЕН  ЧОЛАКОВ    

тел. 0889390032

АЛЕКСАНДЪР   КОСТОВ

тел.0895761063

ЙОРДАН  КАРАКАШЕВ                 

тел. 0878308430

АЛЕКСАНДЪР  ВАСИЛЕВ

тел. 0888 302370

ГЕОРГИ  ТЪРНАРОВ

тел.0889477199

ВЛАДИМИР  ЗАЕЧКИ

тел. 0888 511900 

ИЛИЯ ПАШОВ 

тел. 0879979800 , 0879017249

ДОБРИНКА  БАЦАНОВА

тел.0888334633

ЕВТИМ КАЛАМСКИ

тел. 0878050703

ИВО СТЕФАНОВ

тел.0878843005

ЖИВКО    КАРАДАЛИЕВ                  

тел. 0894 380370

ХРИСТО  ГЕОРГИЕВ

тел.0879990780

ВЛАДИМИР   СТЕФАНОВ             

тел. 0879587575

СТАНИМИР ЗЛАТКОВ

тел. 0879568685

ДЕСИСЛАВА  ТОЧЕВА

тел. 0898712993 

ВЕЛЬО   ИЛИЕВ

тел.0879990777

СТОЯН  НИКОЛОВ

тел. 0879990757 

ЯНКО    ПАНЕВ

тел. 0887211640

ДИМИТЪР   ПИЛЬОКОВ              

тел.0883345495

БАРИСЛАВ МАРКОВ

тел.0879990859

СТОЯН БОЖИНОВ

тел.0897978531

КИРИЛ СТОЙКОВ

тел. 0878247336

ХРИСТО ФРЕНГОВ

тел.  0879990779 

РОСЕН ВЛ.СТОЯНОВ

тел. 0879819500

ДИМИТЪР КАПИТАНОВ

тел. 0889706706

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

тел.0882476556

ГЕОРГИ   ТРЕНЧЕВ

тел. 0897804602

СВЕТОСЛАВ  ШАРКОВ

тел.0897027222

ГЕОРГИ   АНГЕЛСКИ                   

тел. 0879616265

ТРАЯН  СТОИМЕНОВ                        

тел.  0878151584

ЖИВКО  КОЕМДЖИЕВ  

тел. 0889 390032