Обява на конкурс за длъжността – Началник отдел«Социални дейности» в Общинска администрация-Петрич