Обява на конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ОДГ №3 "Слънце", град Петрич

Заповед № IV-A-599/27.09.2016г. на Кмета на община Петрич за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "Директор" на общинска детска градина "Слънце", град Петрич"Слънце", град Петрич, община Петрич, област Благоевград.