Обява на конкурс за длъжността "СЕКРЕТАР" на община Петрич

Обявление на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, и заповед № IV-А-472/18.07.2016г. на Кмета на община Петрич ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността "СЕКРЕТАР" на община Петрич,