Обява на конкурс за длъжността "Директор" на дирекция "Административно-правна, иновации и развитие"

Обявление на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, и заповед № IV-А-471/18.07.2016г. на Кмета на община Петрич ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността "Директор" на дирекция "Административно-правна, иновации и развитие" в Общинска администрация-Петрич