Планово задание за Общ устройствен план на община Петрич

Планово задание за Общ устройствен план на община Петрич - Приложения Част 3