Планово задание за Общ устройствен план на община Петрич

Общ устройствен план на община Петрич - Приложения Част 2