Отчетна година 2015 - Информация за реализираните мерки за използване на енергия от ВИ

Отчетна година 2015-Информация за реализираните мерки на община Петрич за използване на енергия от възобновяеми източници (ВИ)