Годишни отчети за изпълнението на програмите по чл.12 от ЗЕЕ

Годишни отчети за изпълнението на програмите по чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл.63 от ЗЕЕ.