С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК,  във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация – гр.Петрич