С настоящето, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация гр. Петрич