С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Общинска администрация – гр.Петрич съобщава на Павел Георгиев Тодоров с адрес  -гр. Петрич, ул. „Валандово”№4