С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Общинска администрация – гр.Петрич съобщава на Валери Милоев Кочияшев

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Общинска администрация – гр.Петрич съобщава на Валери Милоев Кочияшев с адрес: гр.София, община Столична,   ЖК „Люлин   ” , бл.153, ет.9, ап.49