Съобщение

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка  с  чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,     Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на Роза Неделчева Кръстева и Иван Иванов Неделчев