Обяви и съобщения

 • ДГ "Снежанка" приема оферти за допълнителни образователни дейности

  Публикувано на: Sep 26, 2019

  Обява за подаване на оферти във връзка с провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019-2020 г.. в ДГ "Снежанка" гр. Петрич.

 • Заповед  37v ал.4  - Петрич

  Публикувано на: Sep 26, 2019

  На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
  земи (ЗСПЗЗ), чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
  собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ ПО-09-
  1234/17.09.2019г. на комисията, назначена със Заповед № РД-07-52/05.08.2019 г. на
  Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград и представено доброволно
  споразумение по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ вх. № ПО-09-952/26.08.2019г.

 • Заповед  37v ал.4  - Петрич - ТН

  Публикувано на: Sep 26, 2019

  На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
  земи (ЗСПЗЗ), чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
  собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ ПО-09-
  1233/17.09.2019г. на комисията, назначена със Заповед № РД-07-52/05.08.2019 г. на
  Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград и представено доброволно
  споразумение по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ вх. № ПО-09-946/26.08.2019г.

 • Заповед 37v, ал.4 Рупите

  Публикувано на: Sep 26, 2019

  На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
  земи (ЗСПЗЗ), чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
  собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ ПО-09-
  1232/17.09.2019г. на комисията, назначена със Заповед № РД-07-52/05.08.2019 г. на
  Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград и представено доброволно
  споразумение по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ вх. № ПО-09-943/26.08.2019г.
   

 • Заповед 37v, ал.4 Митино

  Публикувано на: Sep 26, 2019

  На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
  земи (ЗСПЗЗ), чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
  собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ ПО-09-
  1231/17.09.2019г. на комисията, назначена със Заповед № РД-07-52/05.08.2019 г. на
  Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград и представено доброволно
  споразумение по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ, вх. № ПО-09-937/26.08.2019г.

 • Заповед 37v, ал.4 Кърналово

  Публикувано на: Sep 26, 2019

  На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
  земи (ЗСПЗЗ), чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
  собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ ПО-09-
  1229/17.09.2019г. на комисията, назначена със Заповед № РД-07-52/05.08.2019г. на
  Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград и представено доброволно
  споразумение по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ вх. № ПО-09-931/26.08.2019г.

 • Заповед  37v ал.4  - Кулата

  Публикувано на: Sep 26, 2019

  На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
  земи (ЗСПЗЗ), чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
  собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ ПО-09-
  1230/17.09.2019г. на комисията, назначена със Заповед № РД-07-52/05.08.2019 г. на
  Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград и представено доброволно
  споразумение по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ, вх. № ПО-09-935/26.08.2019г.

 • Заповед 37v, ал.4 -  Генерал Тодоров

  Публикувано на: Sep 26, 2019

  На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
  земи (ЗСПЗЗ), чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал.2 от Правилника за прилагане на закона
  за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ ПО-09-
  1228/17.09.2019г.

25 - 32 of 262 results