Обяви и съобщения

 • Заповед

  Публикувано на: Oct 17, 2017

  Освобождаване на общинско жилище от Мария Кръстева Атанасова

 • У В Е Д О М Л Е Н И Е

  Публикувано на: Oct 16, 2017

  Община Петрич уведомява всички заинтересовани лица, че  открива производство и  ще бъде  внесено предложение до Общински съвет гр. Петрич относно обособяване на  имот №91003 с НТП „ полски път”, находящ се в м. „ Кавако” в землището на с. Кулата, общ. Петрич от публична

 • ЗАПОВЕД

  Публикувано на: Oct 12, 2017

  Освобождаване на общинско жилище от Андрей Евгениев Михайлов

 • На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността

  Публикувано на: Oct 11, 2017

  . Споразумение от 31.08.2017 г. за ползване на земеделски земи за землището на гр. Петрич, ЕКАТТЕ 56126, общ. Петрич за стопанската 2017/ 2018 г., изготвено на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включващо следните участници, разпределени масиви и дължими суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ:

 • На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността

  Публикувано на: Oct 11, 2017

  Разпределение от 08.09.2017 г. за ползване на земеделски земи за землището на с.Рупите, ЕКАТТЕ 49312, общ. Петрич за стопанската 2017/ 2018 г., изготвено на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включващо следните участници, разпределени масиви и дължими суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ:

1 - 5 of 275 results
Предишна  |  Следваща