РЕГИСТЪР НА ФИРМИТЕ, НА КОИТО ОБЩИНА-ПЕТРИЧ Е ИЗДАЛА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 2016г.