Допълнение към Регистъра на издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници за 2019г.