Регистър на издадените разрешителни за таксиметрова дейност за 2018г.