ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ ЗА 2018г