Председател на Общински Съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
 
Име, презиме, фамилия: Георги Тренчев
Дата и място на раждане:
Адрес: ул."Цар Борис III"  24
Телефон: 0745 69124
Ел. поща:
Приемно време: вторник, 11:00 - 13:00ч.