ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ЗА 2017г.