Административни услуги


Кодекс на общинския служител
Етичен кодекс за поведение на служителите от Община Петрич             Изтеглете документа от тук

 

Ценова таблица на Общинска собственост
Ценова таблица за жилищни сгради и гаражи, производствена дейност, търговски нужди и услуги.             Изтеглете документа от тук